La recollida dels excrements dels gossos és responsabilitat de l’amo